نوآوران لیان خلیج فارس
Enoavaran Training Service
تازه های نوآوران

برگزاری جامع ترین پکیج حسابداری و مالی - اداری

انتشار خبر: 1396/05/06

برگزاری همایش CEH تمامی دستگاه های اجرایی در مرکز آموزش مدیریت دولتی بوشهر و خانه معلم شماره 1 شهر بوشهر از 7 مرداد لغایت 12 مرداد

انتشار خبر: 1396/05/06

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی تا فروردین 97

انتشار خبر: 1395/08/25

فایل pdf ریاضی دهم و تمامی فرمول ها

انتشار خبر: 1395/07/09

بروشور تعدادی از دوره های ماه های مهر تا آذر ماه

انتشار خبر: 1395/07/06