سیستم های آموزش ما
برای اهداف شما تلاش میکنند

مجموعه آموزشگاه های ما در راستای آموزش هر چه بهتر و با هوشمندی بسیار به شما کمک میکند که به اهداف خود برسید.
بیشتر بدانید

بهترین دوره های ما

مجموعه آموزشگاه های ما در راستای آموزش هر چه بهتر و با هوشمندی بسیار به شما کمک میکند که به اهداف خود برسید.
شروع کنید
1,590,000 تومان
در این دوره سرفصل های کلی و اصلی CRM ماکروسافت آموزش داده میشود و آموزش نرم افزار نیست انجام میگردد.
ظرفیت 40 نفر
1,590,000 تومان
در این دوره سرفصل های کلی و اصلی CRM ماکروسافت آموزش داده میشود و آموزش نرم افزار نیست انجام میگردد.
ظرفیت 40 نفر
1,590,000 تومان
در این دوره سرفصل های کلی و اصلی CRM ماکروسافت آموزش داده میشود و آموزش نرم افزار نیست انجام میگردد.
ظرفیت 40 نفر
1,590,000 تومان
در این دوره سرفصل های کلی و اصلی CRM ماکروسافت آموزش داده میشود و آموزش نرم افزار نیست انجام میگردد.
ظرفیت 40 نفر
1,590,000 تومان
در این دوره سرفصل های کلی و اصلی CRM ماکروسافت آموزش داده میشود و آموزش نرم افزار نیست انجام میگردد.
ظرفیت 40 نفر

آموزش آنلاین
در خانه خود آموزش ببینید

در این دوره سرفصل های کلی و اصلی CRM ماکروسافت آموزش داده میشود و آموزش نرم افزار نیست انجام میگردد.
راهنما

نمایش ویدئوی آموزشی

برخی از دستاوردهای ما

در زیر برخی از دستاوردهای ما را مشاهده میکنید, خوشحال می شویم بتوانیم در راستای رسیدن به اهداف آموزشی خود در خدمت شما هم باشیم.

تعداد دوره ها

0+

تعداد دانشجویان

0K+

ارگان های طرف قرارداد

0

آخرین اخبار ما

در این دوره سرفصل های کلی و اصلی CRM ماکروسافت آموزش داده میشود و آموزش نرم افزار نیست انجام میگردد.
همه اخبار

آموزش تخصصی CRM ماکروسافت

در این دوره سرفصل های کلی و اصلی CRM ماکروسافت آموزش داده میشود و آموزش نرم افزار نیست انجام میگردد
ادامه مطلب

برخی نظرات دانشجویان و استادان

دوست دارید در دوره های آموزشی ما شرکت کنید؟

در زیر میتوانید همه دوره ها و ظرفیت هر یک را مشاهده کنید
و کلیه مراحل ثبت نام را به صورت آنلاین و غیر حضوی انجام دهید.