نوآوران لیان خلیج فارس
Enoavaran Training Service
تازه های نوآوران

برگزاری دوره ISMS ویژه دستگاه های اجرایی با حضور مدیران دستگاه های اجرایی روسا فناوری اطلاعات و ارتباطات ، آموزش ، روابط عمومی و خدمات دستگاه های اجرایی

انتشار خبر: 1397/01/26

برگزاری دوره های جامع آموزشی شبکه و برنامه نویسی و امنیت در استان بوشهر بصورت عادی - کمپ های فشرده و کمپ نوروزی توسطاساتید تراز اول کشور و پروازی از تهران

انتشار خبر: 1396/10/25

طرح توجیهی استقرار استاندارد ایزو 9001 ورژن

انتشار خبر: 1396/10/25

برگزاری جامع ترین پکیج حسابداری و مالی - اداری

انتشار خبر: 1396/05/06

برگزاری همایش CEH تمامی دستگاه های اجرایی در مرکز آموزش مدیریت دولتی بوشهر و خانه معلم شماره 1 شهر بوشهر از 7 مرداد لغایت 12 مرداد

انتشار خبر: 1396/05/06