نوآوران لیان خلیج فارس
Enoavaran Training Service
گروه خبر: اخبار عمومی
تاریخ انتشار: 1396/10/25
تعداد بازدید: 275
 
 
برگزاری دوره های جامع آموزشی شبکه و برنامه نویسی و امنیت

 

برگزاری دوره های جامع آموزشی شبکه و برنامه نویسی و امنیت در استان بوشهر بصورت عادی - کمپ های فشرده و کمپ نوروزی

نام و نام خانوادگی
ایمیل
تلفن همراه
ارسال نظر