نوآوران لیان خلیج فارس
Enoavaran Training Service
اخبار و رویدادها


انتشار خبر: 1397/02/31

برگزار ی دوره های آموزش شبکه از مبتدی تا پشیرفته . فرصت رایگان برای افرادی که توانا در خواندن هستند

انتشار خبر: 1397/02/28

برگزاری دوره تکمیلی و مقدماتی ISMS برگزار می شود

انتشار خبر: 1397/02/16

برگزاری دوره آموزشی فناوری پهباد فرصت و تهدیدها برای اولیان بار در استان بوشهر

انتشار خبر: 1397/02/15

تقویم آموزشی دوره ISMS دستگاه اجرایی و فرم تمرینات کلاسی

انتشار خبر: 1397/02/03

برگزاری دوره ISMS ویژه دستگاه های اجرایی با حضور مدیران دستگاه های اجرایی روسا فناوری اطلاعات و ارتباطات ، آموزش ، روابط عمومی و خدمات دستگاه های اجرایی

انتشار خبر: 1397/01/26

برگزاری دوره های جامع آموزشی شبکه و برنامه نویسی و امنیت در استان بوشهر بصورت عادی - کمپ های فشرده و کمپ نوروزی توسطاساتید تراز اول کشور و پروازی از تهران

انتشار خبر: 1396/10/25

طرح توجیهی استقرار استاندارد ایزو 9001 ورژن

انتشار خبر: 1396/10/25

برگزاری جامع ترین پکیج حسابداری و مالی - اداری

انتشار خبر: 1396/05/06
صفحه اول 1 2 3 4 صفحه آخر