نوآوران لیان خلیج فارس
Enoavaran Training Service
اخبار و رویدادها


برگزار ی دوره های جامع مجازی سازی درمرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان بوشهر

انتشار خبر: 1397/04/23

برگزار دوره میکروتیک MTCRE در مرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری استان بوشهر

انتشار خبر: 1397/04/23

لیست دوره های میکروتیک که تا پایان 97 در نوآوران لیان خلیج فارس برگزار میگردد بشرح ذیل می باشد

انتشار خبر: 1397/04/18

دوره عالی مدیریت پروژه بمدت 220 ساعت توسط اساتید حرفه ای پروازی با ارایه گواهینامه مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری بشرح ذیل برگزارمی نماید.

انتشار خبر: 1397/03/05
انتشار خبر: 1397/02/31

برگزار ی دوره های آموزش شبکه از مبتدی تا پشیرفته . فرصت رایگان برای افرادی که توانا در خواندن هستند

انتشار خبر: 1397/02/28

برگزاری دوره تکمیلی و مقدماتی ISMS برگزار می شود

انتشار خبر: 1397/02/16

برگزاری دوره آموزشی فناوری پهباد فرصت و تهدیدها برای اولیان بار در استان بوشهر

انتشار خبر: 1397/02/15

تقویم آموزشی دوره ISMS دستگاه اجرایی و فرم تمرینات کلاسی

انتشار خبر: 1397/02/03
صفحه اول 1 2 3 4 5 صفحه آخر