نوآوران لیان خلیج فارس
Enoavaran Training Service
تازه های نوآوران

برگزاری دوره های میکروتیک با شرایط ویژه افرادی که نمره 86 اخذ نمایند هزینه آموزش و گواهینامه رایگان می باشد

انتشار خبر: 1397/05/24

برگزاری دوره های رایگان برای کارکنان و خانواده های کارکنان و عموم مرردم

انتشار خبر: 1397/05/17

برگزاری Gpon از 25 مرداد 1397

انتشار خبر: 1397/05/08