نوآوران لیان خلیج فارس
Enoavaran Training Service
معرفی خدمات سازمانی


دوره های عمومی PUBLIC

                              با تجهییز زیر ساخت های مناسب وبرنامه ریزی دقیق ، دوره های آموزشی متنوعی را در محل موسسه

                              برگزار می نماید که شــــرح زمان برگزاری و هزینه های مربوطه در تقویم آمـوزشی و وب سایت موسسه

                              ارائه شده است.

                              از مزایای این دوره ها ، حضور شرکت کنندگان از سازمان های مختلف و تبادل تجربیات ،امکانات آموزشی

                              مناسب و نیز اثربخشی بالای آن می باشد.

 

دوره های اختصاصی IN HOUSE 

 

                              بیش از 200 عنوان سمینار و دوره های آموزشی IT  ، مدیریتی و زبان های خارجه و تخصصی را بصورت

                              IN HOUSE ، در داخل مجموعه مشتریان به صورت مجزا و نیز در قالب بسته های آموزشی هدفمند

                              برگزار می نماید.

 

دوره های ویژه دانشجویان

 

                              کلیه دانشجویان دانشگاه های کشور می توانند علاوه بر تخفیف 10% در دوره های عمومی ، از دوره های

                              ویژه دانشجویان نیز بهره مند شوند. ویژگی این دوره ها عبارتند از:

 

                              هزینه نازل نسبت به دوره های عمومی

                              تقویم آموزشی منطبق با محمدویت های زمانی دانشجویان

                              ارتقا توانمندی های حرفه ای برای حضور در بازارکار

 

دوره های ON LINE

 

                            دوره های عمومی مزایا و معایب خاص خود را دارند. از طرفی محدودیت تعداد فراگیران دریک ســــــــازمان

                            و عـدم امکان برگزاری دوره در درون سازمان ، نیاز به حضور در دوره های عمومی را افزایش می دهـد و از

                            سوی دیگر تقبل هزینه های مسافرت و ماموریت و دوری از محل کار و زندگی ، مانع حضـــور در دوره های

                            عمومی در هر زمان است.شما می توانید فقط با داشتن یک سیستم کامپیوتری متصل بـه  اینتــــــــرنت

                            با سرعت 256 کیلوبیت بر ثانیه ، در هرنقطه ای از کشور که باشید در جلســــات دوره های عمـــــــومـی 

                            ما حاضر شوید.با بهره گیری ازیک سیستم نرم افزاری مدرن درمحیط فارسی توانسته است دوره هــــای 

                            آموزشی خود رابطور همزمان در محل آکادمی و برای فراگیران در محیط مجازی برگزار نمـــاید.شـــــــــــما 

                            کـافیست یک روز قبل از دوره سیستم خود را با راهنمایی کارشناس آکادمی آماده و امتحان نمایید تا در 

                            تاریخ و زمان مقرر از طریق محیط مجازی در کلاس حاضر شوید . کلـیه شـــــرایط برای ایجــاد یک حضــور 

                            مجازی مهیا است.حتی می توانید در مباحث استاد وارد شده و طرح سوال نمایید.نکته قابل تــــوجـه در  

                            هزینه های نازل آن است . این روش هم هزینه ها را کاهش می دهد و هم در زمان شـــماصـرفه جـویی 

                            می نماید. مورد دوره های ON LINE آزمون دوره نیز بصورت ON LINE  و پس از پـایـان کـــلاس انجـــــــــام 

                            می گیرد.ضمن اینکه پس از دوره نیز امکان برقراری ارتباط با اساتید از طریق پایگاه اینترنتی فراهم است.

                            همچنین آمـادگی دارد تا دوره های اختصاصی (درون سازمانی) را بصورتON LINE  برگزارنمــــــــــاید.

                            در اینصورت شرکت می تواند در هزینه های ایاب و ذهاب و اقامت صرفه جویی نماید.